Dakienak dakiHizkuntza

Aditz partizipioa (III) – Geroaldikoa

Posted on

-N, -L amaieradunek -GO atzizkia hartuko dabe, gainontzekoek, ostera, -KO. Hil aditzaren kasuan hilgo hobetsiko da, eta erabilten dan lekuetarako hilko ontzat emon. Halan:

esan > esango, igon > igongo, urten > urtengo…
ibili > ibiliko, jazo > jazoko…
hil > hilgo (/ hilko).

-AU amaieradunetan, berbaz pageko, atrapeko, ezkuteko… moduko erak be zabal dabilzan arren, ez dira aintzat hartuko eredu jasoan. Horrek bazterturik, besteok idatziko dira: pagauko, atrapauko, ezkutauko…

Ez dira paseko hemendik. … pasauko…
*Ez gara kantseko esaten . …kantsauko…

Aditz lokuzino batzuk
bildur izan
ezagun izan
lotsa izan
zor izan
ahal izan
behar izan
gura izan
bizi izan
falta izan
balio izan
agiri izan
ardura izan
gomuta izan
bildur izaten
ezagun izaten
lotsa izaten
zor izaten
ahal izaten
behar izaten
gura izaten
bizi izaten
falta izaten
balio izaten
agiri izaten
ardura izaten
gomuta izaten
bildur izango
ezagun izango
lotsa izango
zor izango
ahal izango
beharko
gurako
biziko
faltako
balioko / balio izango
agiriko
ardurako / ardura izango
gomutako

AREJITA, Adolfo, LEGARRA, Hiart eta OAR-ARTETA, Ana. Bizkai euskeraren jarraibide liburua. Lehenengo pausuak. Bilbao: Labayru Ikastegia; BBK Fundazioa, 2002, 266 or.