BarriketanEtnografia

Aita hil zanean, urtebeteko lutua

Posted on

Arratzuko Rosa Mari Izagirre Malleari aita hil jakonean, urtebetez eroan eban lutua. Lehenengo baltzik eta gero lutu erdiz. Aita hil eta urtebete garrenera, Arratzuko jaietara etorri zan eta lagunakaz dantzan egotearren, amari joan jakozan barriketan, aita ahaztuta eukala esanaz.