BarriketanEtnografia

Amak erabilten ebazan erropak

Posted on

Arratzuko Josefina Uriarteren amak gona luze baltza, marinera zuri zarratuak bordaduakaz, tokilla antzekotxu bat gainetik eta buruko painelua jazten ebazan. Erropa eleganteak ziran. Hor be lehenagoko diferentziak dagoz. Hori herederen jantzia izaten zan, eta errentadoreek puntila bako marinerak erabilten ebezan.