BarriketanEtnografia

Amama eta infusinoa

Posted on

Mallabiko Jose Antonio Gisasolak («Zelai») dinoskun lez, egun baten amamak infusinoa hartzen harrapau eban. Aizkolariak hasi ziran infusinoak hartzen, eta giputzek ona zala esaten eben. Ama eta amama andra indartsuak ziran, baserriko jana jandakoak, eta ikusi ebanean esan eutsan infusinoagaz indar gitxi hartuko ebala. Pontxea hartzeko esan eutsan, arrautza bi esnetan azukereagaz nahastauta, eta harek emongo eutsala indarra. Arrautza prijidurik ez.