BarriketanEtnografia

Ardien artilea eskuz ebagi

Posted on

Aulestiko Eusebio Bengoetxeak ardi-lanea artaziakaz ebagiten izan dau, eta lehiaketetara be aurkeztu izan da. Inoren laguntza barik, txakurrek lagunduta, batzen ebazan ardiak landa eskinan, gerizpetan, eta lanea ebagi. Biturian gizon bik makineagaz ebagiten eutseen, baina, osterantzean, beti egin izan dau eskuz.