BarriketanEtnografia

Argia uraren indarragaz isiotu

Posted on

Arratzuko Marivi Malaxetxebarriak dioskun lez, argia be ur-kantidadearen araberakoa izaten zan. Antapara bat egon zan etxe ondoan, eta haren uraren saltoaren indarragaz egiten zan argia. Bonbillea indarra galtzen hasten zanean, karburoa isiotzen eben. Ha isiotu ezkero, hurrengoa errosarioa errezetea izaten zan.