BarriketanEtnografia

Artzain-txakurraren laguntza

Posted on

Aulestiko Eusebio Bengoetxeak dioskun lez, txakurrek berezkoa daukie ardiei segidutea; 6-8 hilebetera orduko, igarten jake harakoxe tendentzia. Badagoz txakur burugogorrak, biziegiak, mantsoegiak…, baina danak dira gai etxeko beharrak egiteko. Artzainak beti behar dau txakurra alboan, bestela ardiek burla egiten deutsie. Txakur barik ez leukez gure ehun ardi erregalauta be ez.