BarriketanEtnografia

Auzokoen arteko laguntasuna

Posted on

Arratzuko Mari Angeles Goizagak kontetan dau lehen alkartasuna egoten zala baserrietan; jenteari lagundu egiten jakon gari-joteetan, artajorran… Goikoetxe, Miriategi (Miseti), Lauriz, (Laurizbekoa), Laurizgoikoa eta euren etxeen artean garia joteko alkarreri lagunduten eutsien; etxe baten hasi eta danak akabau arte. Laguntasun handia egoan, eskua beti botaten zan.