BarriketanEtnografia

Epetxak suerte txarra

Posted on

Andresa Ikazak kontetan dauenez, epetxa txori barrabasena dala esaten dabe. Epetxa datorrenean suerte txarra datorrela pentsetan dabe. Baten lekukoaren etxeko gortan egin ebazan habia eta kumak epetxak, kuma txiki-txikiak, eta bere amak orduan, epetxari ikutu be ez egiteko esaten eutsen; epetxari ikutu ezkero ulea be jausi egiten zala eta. Epetxa lantzen behinean baino ez da ikusten, baina ageri danean suerte txarra dakarrela esaten da.