Dakienak dakiEtnografia

Erregen

Posted on

Hiru errege magoak Jesuseri opariak eroan eutsezala-ta, gure artean Erregen Egunean opariak egiteko ohitura dago. Bezpera gauean zapatak garbitu eta agiriko leku baten ipinten dira, etxe barruan edo leihoan, erregeak datozenean opariak bakotxari bere zapaten ganean ixteko.
Gaur egun Olentzerok ekarten ditu opariak etxe askotara, baina gure zaharrek Erregenetan hartzen ebezan. Orduan, gehienak gogoratzen dabenez, opari eskasak, baina estimazino handiagaz hartzen ebezanak.

Erregen eguna esaten deutsagu egun horreri; Erregen be bai, bera bakarrik. Eta opariai erregenak.

Lehenago umeak kantuan ibilten ziran etxerik etxea auzoan, honetara:

Erregeak datoz
Erregeak datoz
Jesus adoratzen
Jesus adoratzen
gu bere hemen gatoz
gu bere hemen gatoz
limosnea batzen
limosnea batzen.

Apalazio zaldune
hiru erregen egune
zotzak eta paluek
estudiantien kontuek.
Estudiantia sasi sasi
asko jan ta gitxi ikasi!

Emongo badozu
emoizu
zeure begira gauzen artean
berandu egiten jaku.
Txarri belarri
dekonak ez dekonari
emotea sari.