Dakienak dakiHizkuntza

Esakerak I: Gure katuak buztana luze, berak legezkoak besteak uste

Posted on

Mogelek eta Aibarrok jasota dauke esaera hau, Bizkaiko errepertorioan txertatuta.

Esanguraren aldetik, katuak buztana luze daukanez beste guztiek be halan daukela uste dauela dino. Halan izaten da personen beste ezaugarri batzukaz be. Alperra danak beste guztiak alpertzat joten ditu, bardin lapurrak edo beste edozeinek.

Erderaz horren parekoa dogu Cree el ladrn que todos son de su condicin, eta erderazko hori erabilten dogu euskerazkoaren ordez.

Euskerazkoak beste aldaera bat be badauka: Azeriak buztana luze, berak legezkoak besteak uste.

Errefrauetan ohikoa dan moduan, esaldia trinkoa da, aditz barik eta ideak alkarren ondoan direla, hoskidetasunaren bitartez bardinduta.