BarriketanEtnografia

Estraperloa

Posted on

Bakioko Virginia Abiok dinoskun lez, Bakiora Portugalete aldetik etorten ziran produktuak trukatzen. Orioa eta azukerea ekarten ebezan, eta eurek indabak, artoa eta holako gauzak emoten eutseezan hareei. Kanbioa egiten eben. Ama Bermeora joaten zan zaldiagaz Sollubetik, eta bideko guardiari emon behar izaten eutsen genero apur bat aurrera egin ahal izateko. Beharrezkoa zan estraperloa, etxean orioa eta bestelakoak behar izaten ziran eta.