HizkuntzaZahar-barriak

Euskal Hiztegia definizinoduna Adorez 13

Posted on

Aspaldian hasi zan irakasle talde bat lexikografia lantzen, euskeraz horren hutsunea ikusita. Sinonimoen hiztegia Durangoko azokan aurkeztu eben 1983an. Haren arrakasta ikusita, definizinoak emoten dituan hiztegia egitea erabaki eta beharren hasi ziran.

Harrezkero hainbat hiztegi argitaratu dabez, sinonimoenak, definizinodunak, hizkuntza bikoak. Adorez markeagaz, zenbatuta datoz lanok.

Oraingoan 13garrena dakarre, Euskal Hiztegia izenekoa, definizinoak emoten dituana.

Halango hiztegi bat egiten hasteko, pauso bi egin behar dira. Alde batetik, berbarik erabilienak aukeratu, eta bestetik, definizioak emoteko modua ondo finkatu.

Hiztegi honetan definizinoak eta adibideak ezeze, euskalkietatik baturako bidea errazteko asmoz sinonimorik erabilienak be proposatzen dira.

Baditu hiztegi honek beste ekarpen batzuk be. Euskeraz derrigorrez jakin beharreko berbak, oinarri-oinarrizkoenak [**] ikurra dauke (1.128 berba dira holangoak). Eta oso beharrezkoak direnak [*] izartxo bat (1.728 berba).

Euskera batua da hiztegiaren esparrua, baina euskalkietako beste hainbat berba be sartu dira, horreekaz guztiakaz osotzen dalako euskara batuori. Itxuraz be bereiztuta datoz batzuk eta besteak. Euskaltzaindiak baturako onartutako hitzen sarrerak kurtsibaz edo letrakea etzanez datoz. Holan, letra moldeari erreparatua, argi dago baturako onartutakoak zeintzuk diran.