BarriketanEtnografia

Euskerea eskolan

Posted on

Atxondoko Jesus Garcia Ariñok dioskun lez, aita ez zan euskalduna, baina denpora gitxian herrikoen moduan berba egiten ikasi eban. Eskolan erderaz egin behar izaten eben; doktrinea, ostera, euskeraz. Baten, trenean Eibarrera joiazala, euskeraz berba egitearren, polizia batek “habla en cristiano” esan eutsen.