HizkuntzaZahar-barriak

Euskerearen Aholku Batzordeak Euskerea Sustatzeko Ekintza Plana onartu dau

Posted on

Euskerearen Aholku Batzordeak onartu barri dau Euskerea Sustatzeko Ekintza Plana, lehengo Euskara Bizitzerritzeko Plan Nagusiaren ordez datorrena. Hurrengo pauso Eusko Legebiltzarrak eztabaidatu eta onartzea izango da.

Plan honen helburu nagusia euskerearen erabilerea indartzea izango da, ezagutzearen eta erabilerearen arteko aldea txikitzeko. Euskerea Sustatzeko Ekintza Planaren arabera, helburu hori lortzeko, euskal gizarteari osotasunean jagoko euskerea erabilteko aukerak eta guneak bermatu, jagon eta sustatzea, eta herri administrazinoek zeregin horretan lagundu behar deutse.

Euskerea Sustatzeko Ekintza Planak 330 ekintza jasoten ditu, 16 arlotan lantzeko: familia bidezko transmisinoa, irakaskuntzea, euskalduntze-alfabetatzea, administrazinoa, gune geografiko euskaldunenak, arlo sozio-ekonomikoa, aisia eta kirola, liburugintzea, kulturgintzea, publizidadea, corpus-plangintzea eta euskerearen kalidadea, hedabideak, informazinoaren eta komunikazinoaren teknologiak, sensibilizazinoa eta motibazinoa, barruko proiekzinoa, eta kanpoko proiekzinoa.