BarriketanEtnografia

Familia bidezko transmisinoa

Posted on

Zamudioko Gabriel Etxebarriak dioskun lez, amak eragin handia izaten eban umeen edukazinoan, eta aitak be bai. Kontuan euki behar da luzaroan egoten zirala gurasoakaz: egunero-egunero bazkaltzen eta afaltzen eben eurakaz. Aitita eta amama be etxe berean bizi ziran, eta mahaian egoten ziran alkarrizketak sarri askotan umeei zuzendutakoak izaten ziran. Herriko pasadizoak kontetan ziran eta ikasi egiten ebezan. Herriko jenteari buruz, zentzu onean, asko berba egiten zan. Zamudion, esaterako, ohiturea dago personea baserriari lotzekoa.