BarriketanEtnografia

Helduen alfabetatzerako lehen pausuak

Posted on

Mungiako Mila Goikoetxeak dioskun lez, gizona eta berak abiau eben euskera eskolak emoteko proiektua. Udaletxearen gaineko lokaletan sartu ziran klaseak emoten. Denporeagaz bederatzi irakasle izatera be ailegau ziran, baina Guardia Zibilak sartu eta dana suntsitu eutseen. Halanda be, jarraitzeko adorea euki eben. Euskerearen irakaskuntza legalizau zanean eta udal euskaltegiak sortu ziranean, eurek eukien apurra donau egin eben.