BarriketanEtnografia

Itsasbedarrak batzea

Posted on

Idiakaz itsasbedarrak ateraten ibili izan da Bakioko Jesus Olazar. Iodoa egiteko erabilten ziran. Itsasbehera bitan idi pare bigaz 124 tonelada ateratakoa da. Valladolideko enpresa batek erosten ebazan itsaso-bedarrak; eurak freskotan saltzen eutsiezan. Gehien bat Bitz-gane etxearen aurrean egoten ziran, eta, uretan sartuta, alboetatik frenetan ebezan itsasbedarrak.