BarriketanEtnografia

Jaiobarriak bularragaz hazi

Posted on

Mungiako Maria Abiok dioskun lez, jaiobarriak bular hutsean hazten ziran. Berak be bikotxak, hile bian edo, bular banagaz hazi ebazan. Gero, uragaz nahastautako behi-esnea emoten eutsen, medikuak esanda. Egundo be ez eben beheranzkorik euki. Sei hilabete ingurugaz, morokiltxua esneagaz bigun-bigun eginda. Eta, aurreragoan, indaben saldatxua patateagaz, garbantzuen saldea fideoakaz eta berakatz-zopea be hartzen eben.