BarriketanEtnografia

Ladrilu fabrikea San Kristobalen

Posted on

Derioko Juanjo Ibarluzeak dioskun lez, lehen, San Kristobalen, atzeko alderdian, ladrilu-fabrikea egon zan. Famadua izan zan fabrika inportanteentzako ladrilu-blokeak egiten ebazalako: Ensidesa, Labe Garaiak. Bertatik urteten eban materiala ona zan, seguru. Labarako ladrilua egiten eben, Japonetik ekarritako masea ladrilu zaharragaz eta lurragaz nahastauta. Unekada baten 40 lagun egon ziran fabrikan beharrean. Fabrika nagusiak joan egin ziran, eta azpian egozan txikerrak be bai.