BarriketanEtnografia

Lehenengo komuna sabaian

Posted on

Arratzuko Marivi Malaxetxebarriak dioskun lez, lehenengo komuna bigarren pisuko sabaian egon zan. Oholakaz eginda egoan, eta zilo batetik kortara joaten zan dana. Behien gernua joaten zan karkabatik joaten zan eurek egindakoa be. Karkabeak bajadatxua euki eban. Ziloaren ondoan galdaratxua egoten zan uragaz, garbitzeko.