BarriketanEtnografia

Lehengo neguak gogorrak

Posted on

Aulestiko Eusebio Bengoetxearen arabera, lehengo neguak egungoak baino askoz gogorragoak ziran. Eskubareaz kentzen eben edurra, ardiek bedarra jan egien; eta barruan bedar sikua emoten eutseen. Belaunetarainoko edurtzea be ezagutu dau. Ez egoan orain lez botarik, eta abarkakaz joan behar izaten eben ardiakana. Eguraldi aldaketa itzela egon da.