BarriketanEtnografia

Mendea

Posted on

Arratzuko Paulino Okamizek kontetan dauanez, errotan, eroaten zanaren %6 kentzen eben; ehun kilo eroan ezkero, sei eurentzat ziran. Errotariaren beharra jeneroagaz pagetan zan. Urun hori saldu egiten eben. Kontu handiz ibilten ziran, abastosekoak etorri ezkero, dana kentzen eutsen eta. Guardia Zibilak edozein ordutan etorten ziran, goizaldeko ordu bietan be bai, igual.