BarriketanEtnografia

Monagiloa izan zanekoak

Posted on

Arratzuko Jose Manuel Mestreituak dioskun lez, eleizara joatea derrigorrezkoa zan. Ama sakristanea zan, eta eleizea atontzeaz aparte, kanpaiak joten ebazan. Denpora txarra egoten zanean, bera joaten zan monagilo. Sotana gorria jantzi behar izaten eban eta abadeari lagundu. Ezkontzea egoten zanean, propinea egoten zan; osterantzean, ezer be. Eta ardaoa sobretan bazan, tragutxuren bat ostuten eutsien.