BarriketanEtnografia

Mutikotako entretenimentua

Posted on

Igorreko Fausto Izak dinoskun lez, mutikotan, basora joaten ziran txori-habiak topetan ─zozoenak, sasi artean eta oskilasoenak pinuetan─; errekara uger egiten… Karabia egoten zan ondoan, eta 8-10 mutikok meriendea egiten eben, zeozertxu eroanda. Habiak jagon egiten ebezan, eta jaio orduan, jan. Oraingo beste txoririk lehenago ez ei zan ikusten. Orain, zozoen ondotik pasau eta mobidu be ez ei dira egiten.