BarriketanEtnografia

San Tomas egunean errentea pagau

Posted on

San Tomas egoten zan, baina oraingo moduan ez. Eurak inoiz ez dira errentadoreak izan, baina orduan errentadore asko egoten zan. Errentadorea uzaba baten etxean bizi dana da. Horreek urteko errentea pagetan joan behar izaten eben uzabagana; Bilbora edo Madrilera edo ez daki nora. Uzabarentzako dirua eta oiloak eroaten ebezan, gabonetarako; oiloak edo oiloskoak.