BarriketanEtnografia

Sanantontxuak

Posted on

Mungiako Jose Agirretxuk eta Iñaki Larrinagak kontetan dabenez, herriko jaiak, sanantontxuak, neguan –urtarrilaren 18an– egiten ziran, eta tradizino handikoak izaten ziran. Egun horretan feria egiten zan eta leku guztietako jentea etorten zan. Idi-probak goizean eta arrastian egoten ziran. Baserritar asko egun guztirako etorten ziran eta han lotzen ziran bazkaltzen. Feria lekuan egoten zan anbiente guztia. “Aldeano” izeneko tabernea egoten zan bertan eta askok jaten eben hor. Bazkaltzen lotzen ez ziranek besigua erosten eben eta etxera eroaten eben bizikletan eskegita.