BarriketanEtnografia

Txakolina basu batetik edan danek

Posted on

Durangoko Natividad Bilbaok dioskun lez, mahatsa barriketan sartzen eben eta hankakaz zapaldu. Bera be hainbat zapalduta dago. Zapaldu eta gero, prentseagaz sakatu eta likidoak urteten eutsan. Durangon, lurrezko pitxerrak egiten ebezan, eta handixek ekarrita, pitxerrotan banatzen eutsien jenteari txakolina. Basu batetik edaten eben guztiek. Soloan, ikopean edo sagarrondopean jesarrita edaten eben.