HizkuntzaZahar-barriak

Zuzentzaile ortografikoa bizkaieraz

Posted on

Xuxen B zuzentzaile ortografikoa bizkaieraz sortutako testuetan akats ortografikoak zuzentzeko tresna da. Lehenagotik egon da Xuxen euskera batuan idatzitako testuetarako. Teknologia horretan oinarrituta egokitu da tresna hori bizkaierazko testuetarako.

Lana alkarregaz prestau dabe Labayru Ikastegiak, Elekak eta EHUko IXA ikerketa-taldeak.

Labayru Ikastegiaren egitekoa egitasmo honetan bizkaiera estandarrerako finkatu beharreko formak lantzea izan da. Zeregin horretan zati bi dagoz, morfologia alde batetik eta lexikografia bestetik.

Programak morfologia ezagutu daian, beste batzuen artean aditz-sistema, deklinabidea erabilteko arauak, joskerako loturak egiteko moduak hartu behar izan dira kontuan.

Hiztegiari erreparau ezkero, kasuistika zabala da. Berba batzuk forma ezbardina hartzen dabe bizkaieraz eta batuaz (barri/berri, harrapau/harrapatu, funtzino/funtzio) eta hori adierazi behar da; beste asko bardin erabilten dira; eta beste batzuk bizkaieraz ez direnez erabilten, aukerak eskaintzean bizkaierazkoak proposatu behar dira.

Hori dana kontuan hartuta, aplikazinoa horniduteko behar zan hizkuntza corpusa landu eta testuetan testeatu da. Horretarako lehenagotik Labayru Ikastegiak ondutako Bizkai Euskerearen jarraibideak Lehen Pausuak eta Bigarren Pausuak eta Labayru Hiztegia / Diccionario Labayru izan ditugu oinarri.

Ganerakoan, alderdi teknikoari joakon zatia, Eleka enpresak eta IXA ikerketa-taldeak egokitu dabe.

Gaur egun Xuxen B gura dauenak eskuratzeko moduan dauka orri honetan bertan. Egitasmoa Azkue Fundazioaren enkargua izan zan eta haren web orriaren bitartez ekarri da hona. Azkue Fundazioa Bizkaian sortu da euskereari sarean indarra emoteko helburuagaz. Horregaitik, mendebaldeko hizkereari leku bat egin deutso ordenagailuan dabilzanentzat lagungarria izango dalakoan.